Pagkatapos ng Melancholia*


Ilahas na supling mula sa langit, sa hanggahan at bituwin, sa bahaghari ng supernova at dilim, darating ang huling gagambala sa ating malay. Saglit tayong mamamangha sa imahen ng puting kabalyero, masisilaw ang ating bait sa tumatahak na kinang ng dibinong bughaw sa panganorin.  Wawasakin ang ating pagmamadali. Wala tayong malay sa katotohanan. Bababa ang puting salot upang tupdin ang huling atas. Ang pag-iisang dibdib ng konstelasyon at grabedad, ang sayaw ng planeta sa ating balintataw, ng hangin at ating hininga, ng ating katawan at alabok.

Siya ang tiwaling propeta na huling pupukaw sa ating malay.

Narito ang hanggahan ng ating pasubali. Ang digma ng desilusyón at lohika ng pagtapak natin sa lupa. Hahatiin niya ang wala sa lahat, sa pagitan ng lamig at apoy, ng ating pangungulila at salaghati, sa panganorin at karagatan, ng panahon at kamatayan, sa dilim at liwanag. Saglit tayong maiidlip sa gunita. Hahawakan natin ang sandali. Kahit ang pag-ibig.  Wala tayong malay sa katotohanan. Itataboy natin ang uwak na umaalialigid sa ating ulunan. Pilit nating tatalikuran ang nakaambang gunam-gunam. Ayaw nating huminga sa takot. Patuloy tayong lilihis sa bisyon ng pag-ulan ng apoy. Wala sa ating agam-agam ang gumuhong tahanan at gusali at siyudad, ang abo ng ating mga anak at kamag-anak at kaaway. Wala sa ating ulirat na maililibing na walang kabaong, ang malimot sa malawak na hukay ng kitil na pangarap, ang walang nakatarak na kurus sa libingan ng pangakong pag-ibig at panalangin. Ganito tayo humihinga. Kahit nakahimpil ang ating diwa sa karukhaan ng ating kaluluwa.  Sa huling pikitmata, sa pagtatama ng bughaw na planeta sa ating malay, maglalaho ang lahat hindi ang ating pagdududa:

Kung tayo ay nakondenang mag-isa at inuuod na bungo ang ating lumbay.

__________

*isang rogue planet na tumama at nagwasak sa mundo. Mula sa pelikulang Melancholia (2011), direksiyon ni Lars Von Trier.

Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s